PUBLICITES

Pour créer un lien à notre page

utiliser cette image

Bibliographie - en turc

en turc

de Castoriadis


  • [2011] (2011), Toplum, Ingeleminde,KendiniNasil Kurar? - CILT 2 Toplumsal Ingelem ve Kurum, Istanbul, Iletisim Yayinlari, 344pp.
  • [1997] (1997), Toplum Imgeleminde Kendini Nasil Kurar? - 1. Cilt Marksizm ve Devrimci Kuram, Istanbul, Iletisim Yayinlari, 293pp.
  • [1993] (1993), Dünyaya, insana ve topluma dair, Istanbul, Iletisim Yayinlari, 338pp.